Fundashon pa
 Planifikashon
 di Idioma
 Home
 Informashon FPI
 Proyekto
 Notisia
 Personal
 Buki i publikashon
 Links
 Kontakto

espanol  nederlands

Jan Noorduynweg z/n (edifisio banda di Cost-U-Less)
Curaçao
tel: 5999 869-1159
manda e-mail

P R O Y E K T O
 
 
 
 
Beleid
• Conceptdocument taalbeleid
Het produceren van een conceptdocument ten behoeve van het taalbeleid Curaçao.
Onderzoek
• Taalonderzoek en publicatie
Het uitvoeren van taalonderzoek inzake taalbeleid en -modernisering en publicatie van de onderzoeksresultaten.
 
Advies
• Advies m.b.t. spelling Papiamentu
Het geven van advies aan het Eilandgebied Curaçao met betrekking tot de spelling van het Papiamentu aan de spellingscommissie in de vorm van een adviesnota.
 

Corpus (taalbehoud en -modernisering)

Foneem
• Richtlijnen juiste uitspraak
Het bevorderen van gestandaardiseerde uitspraak t.a.v. onder meer -sia of -sha, e of è, o of ò, o of u (in eind positie e.d.) waarbij klanksysteem (fonologie), toon (tonologie) en accent onderscheiden worden door publicatie van richtlijnen.

Grafeem
• Spellingboekje Papiamentu in de Basisvorming
Het ontwikkelen van een methode voor spelling van Papiamentu in de Basisvorming.

Lexicon
• Leerderswoordenboek Leerderswoordenboek voor de Basisvorming
• Uitgeven woordenbank Papiamentu
Het uitbrengen van een woordenbank in boekvorm of CD-Rom.

Syntaxis
• Schoolgrammatica Papiamentu
Leerdersgrammatica uitbrengen in samenwerking met.
• Syntaxis van het Papiamentu (herziene druk) Licht herziene uitgave van dissertatie E. Muller: Syntaxis van het Papiamentu (1986).

Tekst: Factie
• Bon uzo di papiamentu
Publicatie over goed gebruik van het Papiamentu.
• Un momentu pa papiamentu
Publicatie van het radioprogramma Un momentu pa papiamentu in boekvorm.
• Tradukshon Orientashon riba mundu (FMS)
Vertaalwerk.

Tekst:Fictie
• Koko ta un pal'i gai
Herziene uitgave van het kinderboek: Koko ta un pal'i gai.
• Gabriela i e simianan di felisidat
Uitgave van het kinderboek: Gabriela i e simianan di felisidat.
• Nashaira, Un prueba i mas kuenta
Herziene uitgave van het jeugdboek: Nashaira, Un prueba i mas kuenta.
• Shon Morkoi Vertaling en uitgave van het prentenboek: Shon Morkoi
• Konènchi i Mapurite Vertaling en uitgave van het kinderboek: Konenchi i Mapurite
• Literaire vertaling Scholen en instandhouden van een groep literaire vertaling (PTL- Proyekto Tradukshon Literario).
 

Taaldistributie (taalverwerving en -distributie)


Onderwijs: Basisonderwijs/Na-scholing
• Lespakketten
Het repareren en ontwikkelen van lespakketten voor nascholing van leerkrachten Basisonderwijs.
• Lespakketten
Het repareren en ontwikkelen van lespakketten voor nascholing voor anderstalige leerkrachten in het Basisonderwijs.
• Document Spaans
Het ontwikkelen van een document inzake Spaans in het Basis- onderwijs.
• Document Engels
Het ontwikkelen van een document inzake Engels in het Basis- onderwijs.

Onderwijs: Voortgezet onderwijs
• Mosaiko
Het ontwikkelen van een leergang Papiamentu in de Basisvorming van het Voortgezet Onderwijs.
• Diagnostische toets Nederlands
Het produceren van een diagnostische toets Nederlands voor aankomende Antilliaanse studenten (Cito) bestaande uit een gestandaardiseerd toetsenpakket geluids- en videobandjes.

Onderwijs: Volwassenen- educatie
• Cursus Spelling
Het organiseren van twee cursussen Spelling per jaar.
• Lespakketten
Het repareren en ontwikkelen van lespakketten voor algemeen publiek.
• Cursus Goed gebruik van Papiamentu
Het organiseren van één cursus Goed gebruik van Papiamentu per jaar.

Media
• Informatie verschaffing
Het verschaffen van informatie aan het onderwijsveld en anderen via telefoon, folders en radio/televisie-programma's.
• Publicatie Catalogus
Het ontwikkelen van een catalogus van eigen productie.
• Publicatie Katern
Het uitgeven van twee (wetenschappelijke) publicaties in de cahierreeks van FPI.
• Publicatie Vertalerstijdschrift.
Het ontwikkelen van een dossier voor de oprichting van een vertalerstijdschrift
 
 
 
 

   
Copyright 2007 All rights reserved
 
 
 
Developed with QwikZite (version 1.12)